[HUẾ, ĐÀ NẴNG] TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ IT

𝐋𝐢𝐬𝐭 𝐉𝐨𝐛 𝐑𝐞𝐦𝐨𝐭𝐞 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐧𝐚̆𝐦 ❤️‍🔥 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐚𝐭 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡
1️⃣ 𝐑𝐞𝐦𝐨𝐭𝐞 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐚𝐫𝐞𝐚𝐬 – 𝐎𝐧𝐬𝐢𝐭𝐞 (𝐇𝐮𝐞-𝐃𝐍)
#𝐉𝐚𝐯𝐚 | 𝐔𝐩 𝐭𝐨 𝟑𝟎𝟎𝟎$
– Ít nhất 5 năm exp với Java
#𝐏𝐲𝐭𝐡𝐨𝐧_𝐃𝐚𝐭𝐚𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫 | 𝐔𝐩 𝐭𝐨 𝟑𝟎𝟎𝟎$
– Có 5 năm exp với Python(làm việc với data nhiều hơn web)
#𝐒𝐑𝐄 | 𝐔𝐩 𝐭𝐨 𝟑𝟎𝟎𝟎$
– Ít nhất 7 năm exp trong ngành CNTT
2️⃣ 𝐑𝐞𝐦𝐨𝐭𝐞
#𝐍𝐨𝐝𝐞𝐉𝐬 | 𝐔𝐩 𝐭𝐨 𝟑𝟎𝟎𝟎$ 𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬
– Có 4 năm exp – Thành thạo BE với TypeScript bằng NodeJs
#𝐅𝐮𝐥𝐥𝐬𝐭𝐚𝐜𝐤𝐉𝐬(𝐍𝐨𝐝𝐞𝐉𝐬+𝐕𝐮𝐞𝐉𝐬) | 𝐔𝐩 𝐭𝐨 𝟐𝟓𝟎𝟎$
– Có 4 năm exp Fullstack
3️⃣ 𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝 𝐇𝐂𝐌/𝐑𝐞𝐦𝐨𝐭𝐞 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐚𝐫𝐞𝐚𝐬
#𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐜𝐚𝐥𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 | 𝐔𝐩 𝐭𝐨 𝟕𝟓 𝐭𝐫𝐢ệ𝐮 𝐍𝐞𝐭
– Có 5 năm exp với .NET Core, ReactJs, SQL Query
#𝐅𝐮𝐥𝐥𝐬𝐭𝐚𝐜𝐤(𝐍𝐄𝐓+𝐑𝐞𝐚𝐜𝐭𝐣𝐬) | 𝐔𝐩 𝐭𝐨 𝟓𝟎 𝐭𝐫𝐢ệ𝐮 𝐍𝐞𝐭
– Có 4 năm exp với .NET Core (mạnh), ReactJs, SQL Query
#𝐅𝐮𝐥𝐥𝐬𝐭𝐚𝐜𝐤(𝐍𝐞𝐭) | 𝐔𝐩 𝐭𝐨 𝟒𝟎𝐌 𝐍𝐞𝐭
– 3 năm exp với .NET Core & 1 năm exp với Angular +, ReactJs, SQL Query
#𝐃𝐞𝐯𝐎𝐩𝐬𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫 | 𝐔𝐩 𝐭𝐨 𝟒𝟎𝐌 𝐍𝐞𝐭
– Có 3 năm exp với cloud space (Azure)
4️⃣𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝 𝐇𝐍/𝐑𝐞𝐦𝐨𝐭𝐞
#𝐒𝐚𝐥𝐞𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐞𝐫 | 𝟒𝟓 – 𝟓𝟏 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮
– Có 6 năm exp, tốt hơn nếu có exp với Salesforce
📩 Inbox trực tiếp hoặc zalo để trao đổi
𝐙𝐚𝐥𝐨: 𝟎𝟑𝟖𝟖𝟗𝟓𝟓𝟓𝟎𝟑
—————————————————
❇️ ITJOBPRO – Trang thông tin việc làm IT số 1 Việt Nam!
➡️ 20 Lê Lợi, thành phố Huế
☎️ Hottline: 078 762 7202
💌 Email: marketing@timviec24h.com.vn
Ứng tuyển công việc này
Chia sẻ công việc này
Tìm việc 24h.com.vn

Website việc làm lớn nhất Việt Nam

Cung cấp thông tin việc làm uy tín. Cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Tìm Việc 24h Inc.

56 Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hà Nội