[NHA TRANG] HPNT TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VỆ SINH

𝐇𝐏𝐍𝐓 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 – 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐠𝐚̂́𝐩 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐬𝐚𝐮 :
𝟏. 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀ 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 : 𝟎𝟐 𝐧𝐮̛̃
– 𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 : 𝟒.𝟔𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
– 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 : 𝟖𝐡/𝐧𝐠𝐚̀𝐲
– 𝐂𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡
– 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢̉ 𝟒 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭
𝟐. 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀ 𝐯𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 : 𝟎𝟒 𝐧𝐮̛̃
– 𝐋𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 : 𝟒.𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
– 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 : 𝟖𝐡/𝐧𝐠𝐚̀𝐲
– 𝐂𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟐 đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟕.
📣𝐌𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ :
𝐇𝐏𝐍𝐓 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏
📞𝐁𝐨̣̂ 𝐏𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐃𝐮̣𝐧𝐠 : 𝟎𝟗𝟎𝟓 𝟑𝟗𝟓 𝟗𝟑𝟔
🏢 𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 : 𝐓𝐚̂̀𝐧𝐠 𝟏𝟎 – 𝐓𝐨𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐕𝐂𝐍 𝐓𝐨𝐰𝐞𝐫 – 𝐒𝐨̂́ 𝟎𝟐 𝐓𝐨̂́ 𝐇𝐮̛̃𝐮 – 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐇𝐚̉𝐢 – 𝐓𝐏. 𝐍𝐡𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 – 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐚̀.
Ứng tuyển công việc này
Chia sẻ công việc này
Tìm việc 24h.com.vn

Website việc làm lớn nhất Việt Nam

Cung cấp thông tin việc làm uy tín. Cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Tìm Việc 24h Inc.

56 Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hà Nội