[ QUẢNG NAM ] TATILAND ĐÀ NẴNG

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐁Đ𝐒 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐀𝐌 𝐊Ỳ & 𝐍Ú𝐈 𝐓𝐇À𝐍𝐇, 𝐋ƯƠ𝐍𝐆 𝐂Ơ 𝐁Ả𝐍: 𝟏𝟎,𝟓 𝐓𝐑𝐈Ệ𝐔/𝐓𝐇Á𝐍𝐆 !

𝙏𝘼𝙏𝙄𝙇𝘼𝙉𝘿 ĐÀ 𝙉Ẵ𝙉𝙂 – 𝙏𝙐𝙔Ể𝙉 𝘿Ụ𝙉𝙂 !
__________________
🎯 𝙑ị 𝙩𝙧í:
– 10 𝘾𝙝𝙪𝙮ê𝙣 𝙫𝙞ê𝙣 𝙩ư 𝙫ấ𝙣.
– 1 𝙏𝙧ưở𝙣𝙜 𝙥𝙝ò𝙣𝙜 𝙠𝙞𝙣𝙝 𝙙𝙤𝙖𝙣𝙝.
– 𝘾ó 𝙠𝙞𝙣𝙝 𝙣𝙜𝙝𝙞ệ𝙢 𝙎𝙖𝙡𝙚 𝙡à 𝙇ợ𝙞 𝙩𝙝ế.
__________________________
👍 𝐂ô𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐁Đ𝐒 𝐜ó 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐬á𝐜𝐡 𝐥ươ𝐧𝐠 – 𝐭𝐡ưở𝐧𝐠 𝐭ố𝐭 𝐧𝐡ấ𝐭 Miền Trung.
👍 𝐒ả𝐧 𝐩𝐡ẩ𝐦 đ𝐚 𝐝ạ𝐧𝐠, 𝐭ừ 𝟏,𝟓 𝐭ỷ đế𝐧 𝟒 𝐭ỷ, 𝐒ổ 𝐡ồ𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚𝐨 𝐭𝐚𝐲.
👍 𝐂𝐡ế độ 𝐛ả𝐨 𝐡𝐢ể𝐦 đầ𝐲 đủ.
👍 Độ𝐢 𝐧𝐡ó𝐦 𝐜𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐧𝐠𝐡𝐢ệ𝐩, đà𝐨 𝐭ạ𝐨 𝐛à𝐢 𝐛ả𝐧.
👍 𝐃𝐮 𝐥ị𝐜𝐡, 𝐭𝐞𝐚𝐦𝐛𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐡ằ𝐧𝐠 𝐧ă𝐦.
👍 Làm việc tại Tam Kỳ hoặc Núi Thành.
—————————–
🎯 𝐂ơ 𝐡ộ𝐢 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧ă𝐦, 𝐥𝐢ê𝐧 𝐡ệ 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐚 𝐬ố 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐠ặ𝐩 𝐌𝐫.𝐍𝐡ậ𝐭: 𝟎𝟗𝟕𝟕𝟎𝟗𝟑𝟗𝟓𝟕
______________________
🎯 Công ty Cổ phần Đầu tư Địa Ốc TATI (23 – 25 Nguyễn Phước Lan, TP. Đà Nẵng)
#tuyendungquangnam #vieclamquangnam #timviec24h

 

Ứng tuyển công việc này
Gửi email cho tôi những công việc này
Hiển thị một kết quả đơn
Chia sẻ công việc này
Tìm việc 24h.com.vn

Website việc làm lớn nhất Việt Nam

Cung cấp thông tin việc làm uy tín. Cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Tìm Việc 24h Inc.

56 Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hà Nội